หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม เล็งเห็นความสำคัญการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ศิลปกรรม เล็งเห็นความสำคัญการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-02-20 12:24:04

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้กับคณาจารย์ จำนวน 2 หัวข้อที่น่าสนใจยิ่ง ซึ่งได้เชิญวิทยากรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้ ได้แก่ หัวข้อ “การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์”  โดย นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และ นายภัทร คงคาทิพย์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จากสำนักลิขสิทธิ์  กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหัวข้อ “การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ” โดย นายดนัย เลี้ยงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนญการ  กองสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


รูปเพิ่มเติม อบรมจดลิขสิทธิ.pdf