หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > ศิลปกรรม เชิญผู้ทรงฯวิพากษ์หลักสูตร เตรียมเปิด ป.เอก ทัศน์ศิลป์และการออกแบบ
ศิลปกรรม เชิญผู้ทรงฯวิพากษ์หลักสูตร เตรียมเปิด ป.เอก ทัศน์ศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-17 19:52:11


วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศน์ศิลป์และการออกแบบ ซึ่งคณะฯมีแผนที่จะเปืดในอนาคต  มีคณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ทางด้านการออกแบบ ได้แก่ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมฟังการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงฯ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home