หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 "สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์"
วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 "สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-05 16:40:27วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  "สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์" โดยมีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการวิพากษ์จากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home