หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)
แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-25 17:30:51

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home