หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ดูงานหัตถกรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
ดูงานหัตถกรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 16:02:27


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานหัตถกรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือ ศศป. จังหวัดอยุธยา  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้กับงานออกแบบของตนเอง ในการนี้ อาจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร และอาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ เป็นผู้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน


ดูรูปภาพเพิ่มเติม CPDดูงานศิลปาชีพ.pdf