หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-16 16:01:07

สำหรับงาน FAR FEST 2019 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 22-29 เมษายน 2562 บริเวณโถงชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์