หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 19:08:53

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการประชุมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home