หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน 1st International YouTuber
นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน 1st International YouTuber

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-16 00:45:12


นายธนากร ผิวเหลือง นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม จากผลงาน 1st International YouTuber ในโครงการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เจาะลึกงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาคมแสดงสินค้าไทย