หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรใหม่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 16:19:15

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ
สำนักงาน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (Multidisciplinary Design and Digital Innovation) โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมและนำเสนอหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home