หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > วิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
วิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:33:55

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์, ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ Zoom meetingงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home