หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Contemporary Art Creative Music and Dance Workshop
Contemporary Art Creative Music and Dance Workshop

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-03-27 11:19:45


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ บริษัท Company E จัดกิจกรรม Contemporary Art Creative Music and Dance Workshop ให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักศึกษา ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2  นอกจากนี้ ยังมี ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าแขนงวิชาและอาจารย์จากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เข้าร่วมในพิธีเปิด

จากนั้น Workshop แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 Contemporary Dance and Jazz Dance วิทยากรโดย Ms. Kathryn Sydell Pilkingon และ Mr. Philip Baraoidan ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น G และกลุ่มที่ 2 Contemporary Dance and K-Pop วิทยากรโดย Mr. AJ Guevara และ Mr. Horizon Miguel ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์









งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home