หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Day 1 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Day 1 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 12:09:50

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ
ข้อความพูดว่า "Business Model ક
Branding"อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยเชิญ คุณพิษณุ มุนิกานนท์ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อ “แผนธุรกิจ และการสร้างแบรนด์” ณ ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ในการนี้ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.สิรัชชา สำลีทอง อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น กล่าวรายงาน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home