หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Day 2 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Day 2 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 12:17:10

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เป็นวันที่ 2 โดย คุณปริญญารัตน์ สำราญวงษ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าและส่งมอบคุณค่าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่” อบรมและ workshop ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

ในการนี้ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดการอบรม และ อ.ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น, ผศ.สิรัชชา สำลีทอง ร่วมการอบรมงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home