หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ ออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าประชุมหารือ กับ โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล เพื่อวางแผนการทำความร่วมมือร่วมกัน
ออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ ออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าประชุมหารือ กับ โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล เพื่อวางแผนการทำความร่วมมือร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 06:18:11


วันที่ 30 มกราคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและอาจารย์ประจำสาขาวิชา และสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล โดย อ.นราทัศน์ ประมวลสุข หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ และ อ.ดร.ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี เข้าร่วมประชุมหารือ กับ โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล นำโดย คุณวัชราภรณ์ เจริญธรรมวัชณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดสื่อดิจิตอลและพัฒนาธุรกิจองค์กร เพื่อวางแผนการทำความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงการจัดโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในศาสตร์การออกแบบร่วมกัน ณ อาคาร WTH ชั้น 5 ถนน วิภาวดีรังสิต

(ภาพ : ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home