หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-21 18:24:56คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2564 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย ประชุมหารือในวาระที่สำคัญต่างๆ การประชุมเป็นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th