หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา สอนนักศึกษาจีนแบบออนไลน์ หลักสูตรศิลปะการแสดง ป.เอก
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา สอนนักศึกษาจีนแบบออนไลน์ หลักสูตรศิลปะการแสดง ป.เอก

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-19 16:15:24


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สอนนักศึกษาจีน (แบบออนไลน์) ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home