หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-11-18 14:42:41


วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 2023 The 8th China-ASEAN Architectural Art Forum Teaching Achievement Exhibition จัดโดย College of Architecture Art (GXAU) จัดขึ้น ณ Guangxi Arts University (GXAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผลงานทางวิชาการที่ได้นำเสนอ ได้แก่ "The Influence of Chinese Art and Culture on Thai Aesthetics : An Exploration of Artistic Interactions Over Three Centuries" ซึ่งการเข้าร่วมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้ MOU ระหว่าง Guangxi Arts University และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(ภาพข่าวจาก ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home