หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา'ศิลปะการละคร แสงดชุด Shut ณ หอธรรมพระบารมี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา'ศิลปะการละคร แสงดชุด Shut ณ หอธรรมพระบารมี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-03 11:51:48

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก   เพจ https://www.facebook.com/barameeofart และ อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล


วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมนำนักศึกษาแสดงโชว์ในชุด Shut - ชัด ในนิทรรศการศิลปะ Shut - ชัด ซึ่งจัดโดย พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและศูนย์เรียนรู้เพื่อการเจริญสติ หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home