หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตร ผู้มีผลคะแนน SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับแรก (สายวิชาการ) ประจำปี 2563
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตร ผู้มีผลคะแนน SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับแรก (สายวิชาการ) ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-04 10:25:11


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรจาก สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในผู้ที่มีผลสอบ SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2563 การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว : จิตรกันยา ปิมปา (สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home