หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา คณะนิเทศฯ จุฬาฯ
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา คณะนิเทศฯ จุฬาฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-08-18 17:35:23


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "จิตตปัญญากับการสื่อสารในครอบครัว ทำอย่างไรให้บ้านยังคงเบิกบานสำหรับเรา" ร่วมกับวิทยากรอีกหลายท่าน เช่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาย์ ศิลปกิจศูนย์ ผู้อำนายการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home