หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-03-27 12:26:41


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแขนงวิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้อง Drawing Room อาคารโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home