หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผลงานนศ.การค้นคว้าเพื่อออกแบบลายบอดี้เพ้นท์จากภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงสวนสุนันทา
ผลงานนศ.การค้นคว้าเพื่อออกแบบลายบอดี้เพ้นท์จากภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 20:43:08


ผลงานการค้นคว้าเพื่อออกแบบลายบอดี้เพ้นท์จากภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงสวนสุนันทา ในโครงการ “SSRU FROLA PROJECT 20121” ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประกอบสร้างผลงานให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home