หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-03-27 11:41:17


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม จัดในรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home