หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สอนการแสดง ให้กับนักเรียนชั้นประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สอนการแสดง ให้กับนักเรียนชั้นประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-21 13:44:42


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โดย ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา Acting4 : Acting Coach การสอนการแสดงในห้องเรียน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาสอนการแสดง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) เพื่อเป็นการให้นักเรียนมีการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการใช้ร่างกายเพื่อสื่อสารได้ และรวมถึงการ Improvise  

ขอขอบคุณ : โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ในการอำนวยสถานที่จัดกิจกรรมและอนุญาตให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับทางแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ในครั้งนี้งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home