หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > workshop : Drag Make-up แขนงวิชาศิลปะการแสดง
workshop : Drag Make-up แขนงวิชาศิลปะการแสดง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-19 15:08:58


วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวน้าสาขาวิชาและหัวหน้าแขนงวิชา จัด workshop : Drag Make-up เสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา วิทยากร โดย คุณอ่อง

ขอขอบคุณภาพข่าว จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และคุณ Ajcharaporn Tumnilkarl


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home