หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงละครเรื่อง “ภาพรำลึก” เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงละครเรื่อง “ภาพรำลึก” เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-20 08:45:19

สวนสุนันทาจัดงานรำลึกอดีตผู้บริหาร “คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์”

มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานวันคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ประจำปีพ.ศ.2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติ จัดการแสดงละครเรื่อง “ภาพรำลึก” เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด เขียนบทละครโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา การเขียนบทละครเวที กำกับการแสดงนักศึกษา นายภัทรวรินทร์ ลาวัลย์ ออกแบบฉากละคร ควบคุมแสงเสียง และนักแสดงทั้งหมดโดยนักศึกษาศิลปะการละครชั้นปีที่ 3

 บทละครที่อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกันเขียนนั้นได้สะท้อนแนวความคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย และผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระหว่างปีพุทธศักราช 2491 – 2516