หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงแฟชั่นโชว์ Dreamed A Dream
การแสดงแฟชั่นโชว์ Dreamed A Dream

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-16 16:35:07

FAR FEST 2019

วันที่ 25 เมษายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ในชื่อ Dreamed A Dream เป็นผลงานการออกแบบชุดจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายในงาน FAR FEST 2019 จัดการแสดง ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชื้น 2