หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรีขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงดนตรี Percussion Friendship Concert Series @Mahidol
สาขาวิชาดนตรีขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงดนตรี Percussion Friendship Concert Series @Mahidol

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-13 11:13:07

วันที่ 12 มิถุนายน 2562
พบกับ Drums ensemble จาก SSRU ได้ในงาน PFCS @Mahidol 

วง SSRU DRUMS ประกอบไปด้วยกลุ่มนักศึกษา เอก กลองชุด ของสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีเป้าหมายหลักให้นักศึกษาในแต่ละรุ่นรวมตัวทำการแสดงเพื่อทำกิจกรรมเรียนรู้ซึ่งกันละกัน พัฒนา ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การเข้าสังคม เพื่อออกไปรับใช้สังคม ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วง SSRU DRUMS ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในปี 2018 ภายใต้ผู้ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา

โดย อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี 

สมาชิกในวง 1. นายกฤษฎา ชนะกานนท์  2. นายคมสันต์ เนยคำ 

3. นายปารเมศ ศรีจารุวงศ์ 4. นายคณิศร วิเชียรรัตน์