หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม Workshop Eco Print ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ครั้งที่ 2)
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม Workshop Eco Print ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 15:01:35


วันที่ 29 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 แล้วกับสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) โดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำแขนงวิชา ได้พานักศึกษาทัศนศึกษา และเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ Namo Satu (ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ) และเข้าร่วมกิจกรรมการ Workshop Eco Print เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะและกระบวนการทำงานจริง และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานออกแบบให้กับนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการเป็นนักออกแบบมืออาชีพต่อไป ณ จังหวัดสิงห์บุรี
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home