หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรม EdPEx และ AUN-QA ให้กับบุคลากรคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรม EdPEx และ AUN-QA ให้กับบุคลากรคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-16 15:52:59


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) และการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

tiktok : farssru

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home