หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ครั้งที่ 1/2567
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 06:03:24


วันที่ 30 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำเสนอ ประชุมพร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต หัวหน้าสาขา/แขนงวิชาหลักสูตรปริญญาตรี หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home