หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผลงานวิจัยนักศึกษา "กระเป๋าจากใยมะพร้าว" ลงเพจเฟสบุค Environman
ผลงานวิจัยนักศึกษา "กระเป๋าจากใยมะพร้าว" ลงเพจเฟสบุค Environman

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-17 16:07:07

Coco festa และ Coco Party เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มกับวัตถุดิบท้องถิ่น ด้วยการนำใยมะพร้าวมาแปรรูปเป็นวัสดุต้นน้ำใหม่ โดยกระบวนการธรรมชาติและไม่ซับซ้อน ออกแบบโดย นางสาวสมสมร สัจจา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มะพร้าวถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย การแปรรูปผลิตผลจากมะพร้าวสามารถทำได้ทั้งสินค้าสำหรับบริโภคและอุปโภคหลากหลายลักษณะ ทั้งในตลาดท้องถิ่น และในรูปแบบการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งในกระบวนการผลิตมักจะเหลือเศษเหลือทิ้ง เช่น เปลือกมะพร้าวจะถูกแยกนำไปขายเพื่อทำวัสดุปลูกต้นไม้ ใยมะพร้าวจะถูกนำมาตีเป็นเส้นใยใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

จากการศึกษา ใยมะพร้าว พบว่าเป็นเส้นใยที่ได้จากส่วนที่เป็นเปลือกชั้นในที่อยู่ระหว่างผลและเปลือกชั้นนอก ถือเป็นเส้นใยที่ได้จากเมล็ด (Seed Fiber) สีธรรมชาติของใยมะพร้าวเป็นสีน้ำตาลมีความแข็งแรง ทนต่อความชื้นเเละน้ำได้ดี ทนต่อการขัดสีได้ดีมาก

จากข้อมูลนี้ จึงเป็นที่มาของการออกแบบกระเป๋าจากใยมะพร้าว ซึ่งเป็นการนำใยมะพร้าวมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ เป็นแนวทางที่ให้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุ ลดขยะ และเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยการออกแบบทุกขั้นตอนที่ใส่ใจธรรมชาติให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ สร้างวัสดุที่เป็นทางเลือกใหม่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ต่อไป

นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การนำไปเป็นวัสดุทดแทนผ้าหรือหนังในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หรือสามารถเป็นวัสดุตกแต่งผนัง เช่น wallpaper

เจ้าของผลงาน
นางสาวสมสมร สัจจา
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

ผู้สนับสนุน
#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย#ATIP Thailand
#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

**ขอบคุณเนื้อหาและภาพจ่าวจาก : https://www.facebook.com/environman.th/
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home