หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-09-15 15:23:35


วันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting 

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตร ป.เอก)

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตร ป.โท-ป.เอก)

หลักสูตร ป.ตรี ได้แก่

- สาขาวิชาดนตรี

- สาขาวิชาจิตรกรรม

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

(ขอบคุณภาพ จาก น.ส.ณิชาภัทร ธนาศิริยุรัตน์)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home