หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สวนสุนันทา'ได้รับรางวัลเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2564
สวนสุนันทา'ได้รับรางวัลเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-17 13:58:49


“สวนสุนันทา” รับรางวัลด้านการเบิกจ่าย “ระดับดี”จากนายกรัฐมนตรี ในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลด้านการเบิกจ่าย “ระดับดี” ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริหาร ด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ซึ่งได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ  มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน  44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล

พิธีดังกล่าว จัดโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมบัญชีกลาง
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home