หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-16 23:49:56วันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา พร้อมทั้งร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมงาน SSRU Open House Online 2021 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home