หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-23 11:56:11

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (วาระพิเศษ) เพื่อติดตาม และผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home