หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-19 14:42:23


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564 โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชากรนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home