หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-16 13:38:40

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) เพื่อติดตามการดำเนินการกิจกรรม "ไทยทะยาน" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Hackathon : Coolture Heritage Gen Z โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม จัดประชุมในรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home