หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-26 11:34:44

วันที่ 11 เมษายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home