หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > นักศึกษาจีน (ป.เอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (รุ่น 1) แสดงผลงาน ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
นักศึกษาจีน (ป.เอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (รุ่น 1) แสดงผลงาน ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-11-18 18:35:22


นักศึกษาจีน ได้แก่  Mr.Yongbo Lu, Mrs.Yingying Zhou และ Mr. Sai Yin จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (รุ่น 1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ประธานหลักสูตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รศ.ดร.รจนา จันทราสา และ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมนิทรรศการ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home