หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ตัดสินรอบแรก การประกวดออกแบบลวดลายผ้า
ตัดสินรอบแรก การประกวดออกแบบลวดลายผ้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 13:41:38


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย" มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 214 ชิ้น และผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผลงานทั้งหมด เหลือ 21 ชิ้น โดยมีคณะกรรมการตัดสินในรอบแรก ได้แก่ อาจารย์เด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล อาจารย์ภาควิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศ


รูปภาพเพิ่มเติม การตัดสินการประกวดลวดลายผ้า(รอบแรก).pdf