หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี วช.
อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี วช.

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-02-07 10:02:25


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562 อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลและเกียรติบัตร โดย รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขอบคุณภาพ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ