หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 10:35:35


วันที่ 18 มกราคม 2567 ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ "จัดทำ (ร่าง) โครงการร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา" โดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ จัดโดย ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home