หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือรูปแบบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ กับรักษาการรองอธิการฝ่ายแผนงาน KMITL
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือรูปแบบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ กับรักษาการรองอธิการฝ่ายแผนงาน KMITL

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 10:35:15

วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมหารือรูปแบบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยร่วมประชุมกับ ศ.ดร.สุรินทร์  คำฝอย รักษาการรองอธิการฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home