หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมงาน"ไทยทะยาน" ร่วมกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมงาน"ไทยทะยาน" ร่วมกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-15 14:55:18

วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อวางแผนและเตรียมงาน "ไทยทะยาน" ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Hackathon  Cultural Heritage : Coolture Gen Z ประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในการในการสนับสนุนในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home