หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ TCAP เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือ MOU
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ TCAP เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือ MOU

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-25 11:45:40


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประชุมหารือ ร่วมกับ สมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP) โดยคุณณภัทร พรหมพฤกษ์ และ บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด โดย คุณจิรฐา โลหะพรหม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือ MOU
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home