หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "กระบวนการปฏิบัติงานที่ดี ปีงบประมาณ 2565" (กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "กระบวนการปฏิบัติงานที่ดี ปีงบประมาณ 2565" (กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-21 10:45:42


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดี เข้ารับโล่รางวัล "กระบวนการปฏิบัติงานที่ดี ปีงบประมาณ 2565" (กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) จาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home