หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 17:23:45


วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาศนี้แก่บุคลากรคณะ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home