หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โปรเจคในการออกแบบเครื่องแต่งกายและถ่ายภาพถ่ายทำวิดีโอ
โปรเจคในการออกแบบเครื่องแต่งกายและถ่ายภาพถ่ายทำวิดีโอ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-01 11:31:39


วันที่ 7 เมษายน 2566 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.เตชิต เฉยพ่วง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำโปรเจคในการออกแบบเครื่องแต่งกายและถ่ายภาพถ่ายทำวิดีโอร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี ให้นักศึกษาทั้งสองได้ฝึกวางแผนและทำงานร่วมกัน

(ขอบคุณภาพถ่ายจาก ผศ.ดร.เตชิต เฉยพ่วง)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home