หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > ผลงานวิจัยนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ไ้ดรับรางวัล Silver ในเวทีระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัยนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ไ้ดรับรางวัล Silver ในเวทีระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 15:08:59

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า
"TAI-LUE OF LANNA THAI Product
Features Prototype contemporary costume
representing the unique identity
traditional woven and traditional
apparel the group. patterns certain such
selected. stripes Unique ancient
tapestry Ta Lue people implemented.
Origin Innovation Modification with
different materials such wool fibers,
various materials, sequin cane craters,
crystal beads fashion and adding color
weaving process provide more
contemporary appearance, while still
etaining the unique characteristics
Innovative Product Able developed body
items such bags and home furnishings.
fashion Apply Application Contemporary
costume for variety of occasions.
Assistant Contact Information E-mail
hanoknartmagssru.ac.th
ruwan64@gmal.com"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"No.110FS001 2021 International
Innovation and Invention Competition
第十二届 IIC 國際創新發明競賽 Silver Medal Awarded
to Chanoknart Mayusoh, Jaruwan kunaloei
Suan Sunandha Rajabhat University for
TAI LUE OF LANNA !! ፈC. b.c.Wu Dr.
Kou-Chen Wu Chairman the 2021 IIC THAWA
. Chairman the CIS 2021.11.18 CIS YAWAN
NTERNATIOMAL"งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home